Thách Thức

Cần thời gian và nỗ lực lớn để có thể đối mặt và vượt qua những rào cản: nghiên cứu về đất nước hướng đến và con người của họ, lấp đầy những yêu cầu về mặt pháp lý trong những tiêu chuẩn để đăng ký và cấp phép, tìm kiếm những vị trí lý tưởng, tập hợp tài sản hoặc tìm kiếm những tài năng tin cậy và đúng đắn. Những khối lượng công việc nhiều và dễ làm nản chí doanh nghiệp như vậy không thể hoàn thành trong vòng một ngày mà thời gian lại rất quan trọng cho những doanh nghiệp nước ngoài bận rộn trong việc luôn luôn phải nhanh chóng bắt kịp xu thế toàn cầu.

Chuyên môn của chúng tôi

Cùng với những liên minh toàn cầu trải rộng trên khắp hơn 40 quốc gia và hơn 1000 doanh nghiệp đã thành công thành lập nhờ sự trợ giúp của chúng tôi, Viettonkin ở trong một vị thế tốt cho việc đẩy mạnh vốn đầu tư nước ngoài trên khắp thế giới bắt đầu từ những nền tảng cơ bản trong khu vực Đông Nam Á. Những nhà luật sư của chúng tôi, người quản lý những đối tác và nhà tư vấn trong tất cả những vị trí địa lý đã cam kết trong việc đưa đến những gói dịch vụ hiệu quả, đầy đủ cho những công ty với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu họ đến. Những chuyên gia liên quốc gia kết hợp với những chuyên gia địa phương tạo thành sự hỗ trợ cho những nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư xuyên quốc gia.

Giải Pháp của chúng tôi

Chúng tôi là đại diện cho lời hứa đảm bảo tương lai của khách hàng, luôn sẵn sàng đồng hành bên cạnh họ từ lúc công ty ra đời và trong suốt quá trình theo đuổi thành công. Gói dịch vụ của chúng tôi bao gồm những lời khuyên cho việc chuẩn bị kỹ lưỡng, thành công đăng ký doanh nghiệp, thuế, giải pháp văn phòng toàn diện và tất cả những dịch vụ khác liên quan để đảm bảo một tổ chức mới hoàn toàn phù hợp và có thể đi vào hoạt động trong khoảng thời gian ngắn nhất.

×