Kế toán & Thuế | Viettonkin JSC

Thách thức

Đảm bảo tuân thủ và theo kịp các chuẩn mực kế toán thay đổi nhanh chóng ở các khu vực pháp lý khác nhau luôn là một thách thức lớn đối với các công ty đa quốc gia và doanh nhân quốc tế trong việc quản lý các công ty ở nước ngoài. Nếu thiếu kiến thức GAAP và đội ngũ nhân sự địa phương được xây dựng tốt, hoạt động kế toán, lập báo cáo tài chính và lập bản đồ COA cho các công ty ở địa phương trở thành nhiệm vụ khó khăn ngay cả đối với những CPA có kinh nghiệm nhất.

Chuyên môn của chúng tôi

Viettonkin cung cấp dịch vụ kế toán và thuế đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo luật pháp địa phương cho các công ty đa quốc gia và nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh ở một thị trường mới. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, kế toán trưởng và CPA tận tâm của chúng tôi với nhiều kinh nghiệm làm việc cùng các đơn vị toàn cầu trong Fortune Global 500 và các MNC khác sẽ cung cấp lời khuyên chuyên môn và khả năng đáp ứng 24/7 để thực sự trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng.

Giải pháp của chúng tôi

Tất cả các công ty đang vận hành đều có nghĩa vụ thiết lập các hệ thống kế toán và thuế rõ ràng và toàn diện

tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và yêu cầu của bản địa về việc quản lý nội bộ và các nhà đầu tư. Dịch vụ do chúng

tôi cung cấp có thể giúp khách hàng thiết lập một cơ chế thích hợp để cung cấp đầy đủ thông tin cho việc quản

trị kế toán và thuế hiệu quả trong doanh nghiệp.

Recent Work

Local Insight

Explore Other Services