banner-image

Bất động sản tại Việt Nam

Lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế của chúng ta. Nó có tác động rất lớn theo cấp số nhân đối với nền kinh tế và do đó, là động lực lớn… Xem thêm

banner-image

Ngành Sản xuất tại Việt Nam

Sản xuất đã nổi lên là một trong những ngành tăng trưởng cao trên thế giới. Trong suốt 20 năm qua, lĩnh vực sản xuất nhận được nhiều khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất. Tại Hoa Kỳ và tính… Xem thêm

banner-image

Ngành Công nghê Thông tin

Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT) là một thành phần thiết yếu trong bối cảnh kinh tế và xã hội toàn cầu ngày càng phát triển. “CNTT tiếp tục là một yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển… Xem thêm

banner-image

Ngành Dịch vụ Thực phẩm tại Việt Nam

Thái độ của người tiêu dùng và động lực kinh tế Theo IMF, , năm 2018, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP thực tế cao thứ 2 (7,1%) trong số mười nước ASEAN, sau Campuchia (7,2%). Theo Euromonitor International tốc… Xem thêm

banner-image

Dịch vụ Nghiệp vụ Doanh Nghiệp

Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp (BPO) là một phương thức hợp đồng thầu phụ theo đó nhà cung cấp thứ ba thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh doanh khác nhau. Đó là hợp đồng phát sinh từ… Xem thêm

banner-image

Dịch vụ Chuyên môn

Dịch vụ chuyên môn là một ngành công nghiệp  lớn đòi hỏi nhiều ngành nghề khác nhau cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Ngành công nghiệp dịch vụ chuyên môn duy trì… Xem thêm

banner-image

Kinh Doanh ở Châu Á

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây. Ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Châu Á, gỡ bỏ giới hạn và thực hiện các chính sách nhằm… Xem thêm

banner-image

America

Xem thêm