Về Viettonkin

Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ trở nên chủ động hơn trong việc nắm bắt môi trường đầu tư tại mỗi một thị trường mới, nhất là tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Cùng lúc đó, Viettonkin giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tại giữa khu vực đông Nam Á và các quốc gia khác trên toàn thế giới qua những gói dịch vụ công ty hiệu quả và sáng tạo.

Cách chúng tôi làm việc với khách hàng

company incorporation

Hợp Nhất Công Ty Kinh Doanh Quản Lý Cơ Sở Trung Quốc Thành Việt Nam

FacCo là nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, cơ sở vật…

Quan Hệ Đối Tác Giữa Một Công Ty Tư Vấn Việt Nam Và Công Ty Đa Quốc Gia Toàn Cầu Hàng Đầu

Khi David và Goliath trở thành bạn: quan hệ đối tác giữa một công…

mining manufacturing business

Đào Sâu, Tìm Kiếm Cơ Hội Vàng

Một tập đoàn đa quốc gia Bangladesh trong ngành kinh doanh sản xuất khai…