Trang chủ | Viettonkin JSC | FDI-Focused Consulting Firm

Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ trở nên chủ động hơn trong việc nắm bắt môi trường đầu tư tại mỗi một thị trường mới, nhất là tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Cùng lúc đó, Viettonkin giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tại giữa khu vực đông Nam Á và các quốc gia khác trên toàn thế giới qua những gói dịch vụ công ty hiệu quả và sáng tạo.

Giải pháp của chúng tôi

Dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn

Chi tiết
slides-img
D arrow

Định cư nước ngoài

Chi tiết
slides-img
arrow

Nhân sự

Chi tiết
slides-img
N arrow

Dịch thuật

Chi tiết
slides-img
D arrow

Pháp lý

Chi tiết
slides-img
P arrow

Dịch vụ Tài Chính

Chi tiết
slides-img
D arrow

Kiếm toán và Dịch vụ Đảm bảo

Chi tiết
slides-img
K arrow

Mở rộng kinh doanh

Chi tiết
slides-img
M arrow

Thành lập công ty

Chi tiết
slides-img
T arrow

Cách chúng tôi làm việc với khách hàng

Digging deep, finding golden opportunities

A Bangladeshi multinational corporation in the mining manufacturing business wished to form a business operation…Read more