Về Viettonkin Consulting

Cam kết đặc biệt để phát triển cùng bạn

Về Viettonkin Consulting

Cam kết đặc biệt để phát triển cùng bạn

Tầm nhìn

Được thành lập vào năm 2009 với chỗ đứng vững chắc ở khu vực ASEAN, Viettonkin sẽ trở thành top 5 công ty tư vấn tập trung FDI hàng đầu ở Đông Nam Á vào năm 2025 và trên toàn thế giới vào năm 2040, cung cấp giải pháp toàn diện đáp ứng tất cả các nhu cầu về nghiệp vụ và doanh nghiệp của các công ty đa quốc gia.

Sứ mệnh

Từ khi bắt đầu, chúng tôi đã thiết lập cầu nối liên kết các quốc gia ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới, đặc biệt, cầu nối đó còn đưa những quốc gia phát triển và đang phát triển xích lại gần nhau hơn.

Viettonkin đã khởi đầu, dấn thân và thành công trong hơn 2,000 dự án tư vấn trên toàn thế giới, tất cả đều liên quan đến những khoản đầu tư và đầu cơ xuyên biên giới, thành lập doanh nghiệp mới, dòng vốn liên quốc gia, chuyển dịch quốc tế và mở rộng doanh nghiệp trên toàn thế giới. Khi làm vậy, chúng tôi tin tưởng mình đang mang lại sự khác biệt trong việc phát triển các cộng đồng và xã hội trên toàn thế giới, củng cố sự tăng trưởng và phồn vinh toàn cầu.

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi định hình chúng tôi là ai và củng cố cho những cam kết vững chắc về việc luôn đối xử công bằng với nhân viên, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ trên cả tuyệt vời và mang lại những giá trị thiết thựccho cộng đồng.

Tính chuyên nghiệp: Kiến thức chuyên môn quốc tế sâu sắc của chúng tôi kết hợp với lợi thế địa phương hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng.

Tính thực tế: Chúng tôi tập trung vào việc biến lời nói thành hành động và hoàn thành công việc. Sự thành công của khách hàng chính là mục tiêu lớn nhất, và chúng tôi luôn giữ lời cam kết vững chắc sẽ hoàn thành những lời hứa của mình với khách hàng.

Niềm tin: Thẳng thắn và chân thành, chúng tôi luôn đi đầu trong việc dự báo và đưa ra cho khách hàng những lời khuyên về những rủi ro hoặc khó khăn tiềm ẩn trong các kế hoạch kinh doanh của họ, ngay cả khi nó khiến chúng tôi rơi vào thế bất lợi về thương mại.

Sự hợp tác: Chúng tôi nhắm tới trở thành thành phần mở rộng trong đội ngũ nội bộ của khách hàng và nâng tầm mối quan hệ “ khách hàng – bên cung cấp dịch vụ” thông thường lên một mức độ mới. Chúng tôi luôn theo đuổi lợi ích chung, hợp tác bền vững và cùng nhau phát triển.

Dịch vụ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Trường Lăng

CEO

Hanoi, Vietnam

Văn phòng của chúng tôi

Việt Nam

Hà Nội

Đọc thêm
Việt Nam

Hồ Chí Minh

Đọc thêm
Singapore

Singapore

Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients