Kế toán

Thuế trong giao dịch điện tử – Những điều doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý

Trường Lăng

May 16, 2022

Kế toán

Thuế trong giao dịch điện tử – Những điều doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý

Trường Lăng

May 16, 2022

Chính phủ Việt Nam gần đây đã ban hành một số quy định nhằm hỗ trợ việc thu thuế đối với giao dịch điện tử do nhà thầu nước ngoài không cư trú không có cơ sở thường trú (“PE”) tại Việt Nam thực hiện. Những chính sách được công bố sẽ làm rõ thêm cho doanh nghiệp không có cơ sở thường trú, cũng như hỗ trợ kịp thời trong thời gian đại dịch COVID-19.

Người nộp thuế

 ●  Nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên cơ sở kỹ thuật số hoặc các dịch vụ khác với các tổ chức tại Việt Nam; hoặc đại lý thuế do các nhà cung cấp ở nước ngoài ủy quyền.

●    Tổ chức Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài trong trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài không đăng ký, kê khai, nộp thuế.

●    Ngân hàng thương mại hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian (IPSP) trong trường hợp người mua trong nước và nhà cung cấp ở nước ngoài không đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Nghĩa vụ thuế

Nộp thuế xuyên biên giới

Thông tư 19/2021/TT-BTC ban hành gần đây quy định nhà thầu thương mại điện tử nước ngoài, nhà cung cấp dịch vụ nền tảng số không có cơ sở thường trú tại Việt Nam phải đăng ký với cơ quan thuế Việt Nam để thực hiện kê khai, nộp thuế. Thứ nhất, trong giao dịch kỹ thuật số dựa trên B2B dành cho nhà thầu ở nước ngoài không đăng ký tự kê khai và nộp thuế tại Việt Nam, khách hàng doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện các yêu cầu khấu trừ, nộp hồ sơ và nộp thuế GTGT theo quy định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Thứ hai, trong những giao dịch kỹ thuật số dựa trên B2C cho các nhà cung cấp ở nước ngoài không đăng ký tự kê khai và nộp thuế tại Việt Nam, thì các ngân hàng Việt Nam hoặc các đơn vị trung gian thanh toán trong nước phải chịu khoản khấu trừ, nộp hồ sơ và nộp thuế GTGT hàng tháng.

Ngoài ra, Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định cơ chế phân bổ nộp thuế và các nguyên tắc khai thuế, quản lý thuế. Tương tự, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15 về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Chính phủ sẽ áp dụng thuế thu nhập hoãn lại với thuế suất phù hợp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (VAT). Do đó, doanh nghiệp nên đánh giá phạm vi của các loại thuế áp dụng cho đơn vị tương ứng và lập mô hình tác động tài chính.

Giảm thuế

Theo Bộ Tài chính, đến năm 2022, thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm từ 10% xuống 8% để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chính sách này chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ có thuế suất 10% trước đây và không phụ thuộc vào phương pháp tính thuế nên các giao dịch số do nhà thầu nước ngoài thực hiện như nêu trên đều được giảm thuế suất thuế GTGT như nhau.

Lời kết

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài mới chưa quen thuộc với những chính sách thuế hiện hành của Việt Nam, việc xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả và xây dựng mô hình tài chính phù hợp là những bước đi đầy thách thức. Để tránh những rủi ro không mong muốn về quy định tuân thủ thuế, các doanh nghiệp ở nước ngoài có thể liên hệ với Viettonkin Audit – đơn vị tư vấn chuyên nghiệp với cam kết vững chắc mà quý vị có thể tin tưởng. Với sự hiểu biết toàn diện về hệ thống thuế của Việt Nam và với đội ngũ chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, chúng tôi tự hào làm cầu nối giữa các doanh nghiệp trên toàn thế giới và nền kinh tế thị trường đầy triển vọng của Việt Nam. Hãy để chúng tôi giúp giải quyết vấn đề của quý vị! Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email info@viettonkin.com.vn hoặc thông qua trang Liên hệ của chúng tôi.

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients