Về Viettonkin Consulting

Mạng lưới toàn cầu Viettonkin

Tại Viettonkin, chúng tôi rất coi trọng “quan hệ đối tác”. Lý do rất đơn giản: vì mạng lưới hùng mạnh các đối tác chiến lược trong các khu vực địa lý khác nhau là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường toàn cầu hóa của chúng tôi.

Từ góc độ thương mại, các đối tác hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển kinh doanh và tìm kiếm thành công thương mại mới. Mọi quan hệ đối tác hoạt động dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, theo đó các bên sẽ ký kết hợp đồng mới và mở rộng hiện diện của mình trong khu vực địa lý mới hoặc chung tay trong việc mua lại và triển khai các dự án khách hàng lớn. Đến lúc đó, mối quan hệ và niềm tin của chúng tôi sẽ phát triển sâu sắc đến mức chúng tôi liên doanh để tạo ra các dự án khởi nghiệp mới và câu chuyện kinh doanh mới ở các thị trường hoàn toàn mới.

Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi coi trọng xây dựng năng lực và tiếp thu những hiểu biết sâu sắc về địa phương thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Mong muốn trở thành người dẫn đầu trong tất cả các ngành dịch vụ của mình, Viettonkin hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy cải tiến mới, thiết kế dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề mới và nâng cao mạnh mẽ các giá trị cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Về Viettonkin Consulting

Mạng lưới toàn cầu Viettonkin

Tại Viettonkin, chúng tôi rất coi trọng “quan hệ đối tác”. Lý do rất đơn giản: vì mạng lưới hùng mạnh các đối tác chiến lược trong các khu vực địa lý khác nhau là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường toàn cầu hóa của chúng tôi.

Từ góc độ thương mại, các đối tác hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển kinh doanh và tìm kiếm thành công thương mại mới. Mọi quan hệ đối tác hoạt động dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, theo đó các bên sẽ ký kết hợp đồng mới và mở rộng hiện diện của mình trong khu vực địa lý mới hoặc chung tay trong việc mua lại và triển khai các dự án khách hàng lớn. Đến lúc đó, mối quan hệ và niềm tin của chúng tôi sẽ phát triển sâu sắc đến mức chúng tôi liên doanh để tạo ra các dự án khởi nghiệp mới và câu chuyện kinh doanh mới ở các thị trường hoàn toàn mới.

Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi coi trọng xây dựng năng lực và tiếp thu những hiểu biết sâu sắc về địa phương thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Mong muốn trở thành người dẫn đầu trong tất cả các ngành dịch vụ của mình, Viettonkin hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy cải tiến mới, thiết kế dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề mới và nâng cao mạnh mẽ các giá trị cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Về Viettonkin Consulting

Mạng lưới toàn cầu Viettonkin

Tại Viettonkin, chúng tôi rất coi trọng “quan hệ đối tác”. Lý do rất đơn giản: vì mạng lưới hùng mạnh các đối tác chiến lược trong các khu vực địa lý khác nhau là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường toàn cầu hóa của chúng tôi.

Từ góc độ thương mại, các đối tác hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển kinh doanh và tìm kiếm thành công thương mại mới. Mọi quan hệ đối tác hoạt động dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, theo đó các bên sẽ ký kết hợp đồng mới và mở rộng hiện diện của mình trong khu vực địa lý mới hoặc chung tay trong việc mua lại và triển khai các dự án khách hàng lớn. Đến lúc đó, mối quan hệ và niềm tin của chúng tôi sẽ phát triển sâu sắc đến mức chúng tôi liên doanh để tạo ra các dự án khởi nghiệp mới và câu chuyện kinh doanh mới ở các thị trường hoàn toàn mới.

Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi coi trọng xây dựng năng lực và tiếp thu những hiểu biết sâu sắc về địa phương thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Mong muốn trở thành người dẫn đầu trong tất cả các ngành dịch vụ của mình, Viettonkin hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy cải tiến mới, thiết kế dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề mới và nâng cao mạnh mẽ các giá trị cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Hồ Chí Minh

Liên kết với Viettonkin Consulting

Đọc thêm
Singapore

Liên kết với Viettonkin Consulting

Đọc thêm
Hà Nội

Liên kết với Viettonkin Consulting

Đọc thêm

Download The Latest Covid 19 Ebooks For Vietnam

The pandemic hit the economy hard, but Vietnam has taken decisive steps to limit both the health damage and economic fallout. Vietnam was praised for its timely and successful management of the Covid-19 pandemic even though the country has been severely impacted by the fourth wave of the pandemic. Now, the new normal is open with both Vietnamese economy and foreign investor with business opportunities

Our Happy Clients