Về Viettonkin Consulting

Mạng lưới toàn cầu Viettonkin

Tại Viettonkin, chúng tôi rất coi trọng “quan hệ đối tác”. Lý do rất đơn giản: vì mạng lưới hùng mạnh các đối tác chiến lược trong các khu vực địa lý khác nhau là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường toàn cầu hóa của chúng tôi.

Từ góc độ thương mại, các đối tác hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển kinh doanh và tìm kiếm thành công thương mại mới. Mọi quan hệ đối tác hoạt động dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, theo đó các bên sẽ ký kết hợp đồng mới và mở rộng hiện diện của mình trong khu vực địa lý mới hoặc chung tay trong việc mua lại và triển khai các dự án khách hàng lớn. Đến lúc đó, mối quan hệ và niềm tin của chúng tôi sẽ phát triển sâu sắc đến mức chúng tôi liên doanh để tạo ra các dự án khởi nghiệp mới và câu chuyện kinh doanh mới ở các thị trường hoàn toàn mới.

Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi coi trọng xây dựng năng lực và tiếp thu những hiểu biết sâu sắc về địa phương thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Mong muốn trở thành người dẫn đầu trong tất cả các ngành dịch vụ của mình, Viettonkin hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy cải tiến mới, thiết kế dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề mới và nâng cao mạnh mẽ các giá trị cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Về Viettonkin Consulting

Mạng lưới toàn cầu Viettonkin

Tại Viettonkin, chúng tôi rất coi trọng “quan hệ đối tác”. Lý do rất đơn giản: vì mạng lưới hùng mạnh các đối tác chiến lược trong các khu vực địa lý khác nhau là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường toàn cầu hóa của chúng tôi.

Từ góc độ thương mại, các đối tác hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển kinh doanh và tìm kiếm thành công thương mại mới. Mọi quan hệ đối tác hoạt động dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, theo đó các bên sẽ ký kết hợp đồng mới và mở rộng hiện diện của mình trong khu vực địa lý mới hoặc chung tay trong việc mua lại và triển khai các dự án khách hàng lớn. Đến lúc đó, mối quan hệ và niềm tin của chúng tôi sẽ phát triển sâu sắc đến mức chúng tôi liên doanh để tạo ra các dự án khởi nghiệp mới và câu chuyện kinh doanh mới ở các thị trường hoàn toàn mới.

Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi coi trọng xây dựng năng lực và tiếp thu những hiểu biết sâu sắc về địa phương thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Mong muốn trở thành người dẫn đầu trong tất cả các ngành dịch vụ của mình, Viettonkin hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy cải tiến mới, thiết kế dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề mới và nâng cao mạnh mẽ các giá trị cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Về Viettonkin Consulting

Mạng lưới toàn cầu Viettonkin

Tại Viettonkin, chúng tôi rất coi trọng “quan hệ đối tác”. Lý do rất đơn giản: vì mạng lưới hùng mạnh các đối tác chiến lược trong các khu vực địa lý khác nhau là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường toàn cầu hóa của chúng tôi.

Từ góc độ thương mại, các đối tác hợp tác với chúng tôi để cùng phát triển kinh doanh và tìm kiếm thành công thương mại mới. Mọi quan hệ đối tác hoạt động dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, theo đó các bên sẽ ký kết hợp đồng mới và mở rộng hiện diện của mình trong khu vực địa lý mới hoặc chung tay trong việc mua lại và triển khai các dự án khách hàng lớn. Đến lúc đó, mối quan hệ và niềm tin của chúng tôi sẽ phát triển sâu sắc đến mức chúng tôi liên doanh để tạo ra các dự án khởi nghiệp mới và câu chuyện kinh doanh mới ở các thị trường hoàn toàn mới.

Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi coi trọng xây dựng năng lực và tiếp thu những hiểu biết sâu sắc về địa phương thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Mong muốn trở thành người dẫn đầu trong tất cả các ngành dịch vụ của mình, Viettonkin hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy cải tiến mới, thiết kế dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề mới và nâng cao mạnh mẽ các giá trị cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Hồ Chí Minh

Liên kết với Viettonkin Consulting

Đọc thêm
Singapore

Liên kết với Viettonkin Consulting

Đọc thêm
Hà Nội

Liên kết với Viettonkin Consulting

Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients