Giải pháp

Tuân thủ và Quản lý Nhân sự

Giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ các quy định nhân sự

Giải pháp

Tuân thủ và Quản lý Nhân sự

Giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ các quy định nhân sự

Giải pháp

Tuân thủ và Quản lý Nhân sự

Giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ các quy định nhân sự

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng này, điều quan trọng đối với một doanh nghiệp là phát triển với đội ngũ tốt nhất đồng thời phải tuân thủ các quy định trong từng địa điểm trong khu vực kinh doanh của bạn.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các thông số kỹ thuật cho các hệ thống quản lý nhân sự như chính sách và quy trình của công ty tuân thủ luật lao động liên quan đến nghỉ việc của nhân viên, cơ hội việc làm bình đẳng, quấy rối tình dục, an toàn lao động và các yêu cầu khác. Các thủ tục được áp dụng để duy trì hồ sơ và hồ sơ của nhân viên theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm thông tin nào cần được thu thập, bảo mật và thời gian lưu giữ hồ sơ. Hồ sơ y tế và các tài liệu bí mật khác được lưu trong một tệp riêng biệt từ hồ sơ nhân sự của nhân viên.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients