Giải pháp

Tuân thủ Chính sách thuế

Khai báo và nộp thuế một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả

Giải pháp

Tuân thủ Chính sách thuế

Khai báo và nộp thuế một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả

Giải pháp

Tuân thủ Chính sách thuế

Khai báo và nộp thuế một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả

Nhiệm vụ của chúng tôi

Có biết bao công ty đã bị phá sản hoặc thất bại do quản lý tuân thủ thuế không đủ điều kiện về dịch vụ trả lương, thanh toán hàng năm, quản lý lao động và nhiều công ty khác. Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình. Hoàn thành nghĩa vụ thuế không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các thủ tục thuế (đăng ký, kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước) mà còn yêu cầu các cơ quan nhà nước kiểm tra, hoàn thiện và xác minh nghĩa vụ thuế thông qua cơ chế sau kiểm tra (sau khi kiểm tra) với tần suất thường xuyên sau 3 năm hoặc 5 năm.

Tuân thủ thuế của Viettonkin giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nhất các quyền và nghĩa vụ của mình để khai báo và nộp thuế một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả thông qua các nhiệm vụ sau:

• Tính toán, chuẩn bị và nộp báo cáo thuế, quyết toán thuế, nộp thuế chính xác và đúng hạn với chi phí hợp lý

• Tư vấn tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro và áp dụng tất cả các ưu đãi để nộp thuế có lợi nhất

• Thay mặt doanh nghiệp giao dịch và giải thích với cơ quan thuế để bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients