Giải pháp

Tư vấn nhân sự

Thúc đẩy giá trị cho doanh nghiệp của bạn thông qua nguồn nhân sự

Giải pháp

Tư vấn nhân sự

Thúc đẩy giá trị cho doanh nghiệp của bạn thông qua nguồn nhân sự

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các tổ chức trên toàn cầu đang xem xét tất cả các cơ hội có thể để giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả. Bộ phận nhân sự đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh này. Các tổ chức phải đối phó với áp lực cao của việc giảm chi phí, từ bỏ nhân viên và tỷ lệ tiêu hao cao.

Thuê ngoài nhân sự là phương pháp bền vững nhất để quản lý chi phí và tạo điều kiện cho tổ chức tập trung vào các hoạt động cốt lõi và các sáng kiến ​​chiến lược thay vì lãng phí thời gian trong các hoạt động giao dịch thông thường của quản lý nguồn nhân lực.

Điểm nhìn

Tư vấn CNTT / Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số đã trở thành mốt thịnh hành ở Việt Nam trong những tháng qua, nhưng bạn có biết chính xác đòi hỏi những ...

Đọc thêm
Tin tức

“HẠNH PHÚC LÀ LAN TOẢ YÊU THƯƠNG” – CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VIETTONKIN

Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương là đơn vị đầu ngành về Huyết học – Truyền máu, cung cấp dịch vụ khám – chữa ...

Đọc thêm
Chung

Đặt mục tiêu dài hạn trong tương lai

1. Tại sao cần phải đặt mục tiêu Mục tiêu là gì? Đó là cái đích mà mỗi người đặt ra để đạt được trong ...

Đọc thêm
Pháp lý

BÀN ĐẠP KHỞI NGHIỆP: PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP 101

BÀN ĐẠP KHỞI NGHIỆP: PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP 101 Những vấn đề pháp lý cần quan tâm với startup và nhà đầu tư Bạn có ...

Đọc thêm
Chúng tôi giúp bạn phát triển như thế nào? Hãy cùng hợp tác