Giải pháp

Tư vấn nhân sự

Thúc đẩy giá trị cho doanh nghiệp của bạn thông qua nguồn nhân sự

Giải pháp

Tư vấn nhân sự

Thúc đẩy giá trị cho doanh nghiệp của bạn thông qua nguồn nhân sự

Giải pháp

Tư vấn nhân sự

Thúc đẩy giá trị cho doanh nghiệp của bạn thông qua nguồn nhân sự

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các tổ chức trên toàn cầu đang xem xét tất cả các cơ hội có thể để giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả. Bộ phận nhân sự đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh này. Các tổ chức phải đối phó với áp lực cao của việc giảm chi phí, từ bỏ nhân viên và tỷ lệ tiêu hao cao.

Thuê ngoài nhân sự là phương pháp bền vững nhất để quản lý chi phí và tạo điều kiện cho tổ chức tập trung vào các hoạt động cốt lõi và các sáng kiến ​​chiến lược thay vì lãng phí thời gian trong các hoạt động giao dịch thông thường của quản lý nguồn nhân lực.

Điểm nhìn

Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...

Đọc thêm
Kế toán

Thuế trong giao dịch điện tử – Những điều doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý

Chính phủ Việt Nam gần đây đã ban hành một số quy định nhằm hỗ trợ việc thu thuế đối với giao dịch điện tử ...

Đọc thêm
Kinh Doanh

Tiêu chí mới trong chọn lọc các dự án FDI các nhà đầu tư cần lưu ý

Điểm sáng thu hút FDI Việt Nam vẫn duy trì ở vị trí là điểm sáng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu ...

Đọc thêm
Kinh Doanh

Việt Nam – “ngôi sao mới nổi ” của chuỗi cung ứng sản xuất khu vực

Bất chấp sự bùng nổ của đại dịch Covid-19, lĩnh vực chế biến chế tạo ở Việt Nam đang trên đà phát triển và có ...

Đọc thêm

Download The Latest Covid 19 Ebooks For Vietnam

The pandemic hit the economy hard, but Vietnam has taken decisive steps to limit both the health damage and economic fallout. Vietnam was praised for its timely and successful management of the Covid-19 pandemic even though the country has been severely impacted by the fourth wave of the pandemic. Now, the new normal is open with both Vietnamese economy and foreign investor with business opportunities