Giải pháp

Quản trị Tiền lương

Giúp bạn quản lý quản trị tiền lương hoặc nhu cầu khẩn cấp tạm thời

Giải pháp

Quản trị Tiền lương

Giúp bạn quản lý quản trị tiền lương hoặc nhu cầu khẩn cấp tạm thời

Giải pháp

Quản trị Tiền lương

Giúp bạn quản lý quản trị tiền lương hoặc nhu cầu khẩn cấp tạm thời

Nhiệm vụ của chúng tôi

Dịch vụ trả lương của Viettonkin Consulting được thiết kế để giúp giảm bớt gánh nặng quản trị và quản lý tiền lương, cho dù bạn cần một chuyên gia tư vấn nhân sự chuyên trách về quản trị tiền lương hàng ngày hay cần giải quyết nhu cầu khẩn cấp tạm thời. Chúng tôi có thể phục vụ với tư cách là Đơn vị Quản trị/Quản lý Bảng lương thuê ngoài của bạn, cũng như triển khai nâng cấp cho khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đang thêm hoặc thay đổi dịch vụ hoặc nhà cung cấp.

Chuyên gia biên chế của chúng tôi có thể xử lý tất cả các cấp độ dịch vụ tiền lương, từ nhập thông tin bảng lương cho đến khi giải quyết các vấn đề về thuế biên chế hoàn chỉnh.

Điểm nhìn

Tư vấn CNTT / Chuyển đổi số

Chuyển đổi số ngành hàng không Việt Nam

Ngành hàng không tại Việt Nam đang đứng ở những ngã rẽ quan trọng, nơi chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà ...
Đọc thêm
Tư vấn CNTT / Chuyển đổi số

Mô hình bán lẻ trực tuyến hiện đại: Nâng cao Trải nghiệm Hàng không

Trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, bán lẻ trực tuyến theo xu hướng hiện đại đã trở thành động lực chính đằng sau những ...
Đọc thêm
Tư vấn CNTT / Chuyển đổi số

Ngành vận tải hàng không Việt Nam: Triển vọng sau đại dịch

Ngành công nghiệp vận tải hàng không Việt Nam đóng một vai trò then chốt trong nền kinh tế của quốc gia, là đường dây ...
Đọc thêm
Tư vấn CNTT / Chuyển đổi số

Những dự đoán về Tương lai của Đội tàu bay Việt Nam

Ngành hàng không Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và kết nối toàn cầu. Bằng sự kiên ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients