Giải pháp

Quản trị doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện vì sự bền vững

Giải pháp

Quản trị doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện vì sự bền vững

Giải pháp

Quản trị doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện vì sự bền vững

Nhiệm vụ của chúng tôi

Phương pháp quản trị doanh nghiệp một cách toàn diện là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự bền vững và uy tín của một công ty. Quả thực, các công ty, cơ quan quản lý và nhà đầu tư hiện tại đều bày tỏ sự quan tâm ngày càng nhiều trong lĩnh vực này, họ yêu cầu các chiến lược quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn với trách nhiệm cao hơn.

Thiết lập có hiệu quả các cấu trúc quản trị doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng là biện pháp giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và phòng ngừa sai lầm trong quản lý, để kêu gọi đầu tư và vốn, thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Với sự am hiểu sâu sắc về các quy định và yêu cầu của địa phương, Viettonkin có vị thế thuận lợi để hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực này, bao gồm Tuân hành doanh nghiệp, Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Giám sát quản trị, Điều tra nội bộ hoặc đánh giá/hỗ trợ các chính sách và thủ tục. Chúng tôi cũng luôn nhắc nhở các công ty về tính chất hai mặt của vấn đề: chúng thực sự là trở ngại, nhưng cũng là nhiên liệu cho sự phát triển, do đó, chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng để có sự tính toán kỹ càng nhằm nâng cao giá trị hơn nữa.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients