Giải pháp

Nghiên cứu Khả thi

Nghiên cứu mở rộng về khả năng tồn tại và dự án đề xuất

Giải pháp

Nghiên cứu Khả thi

Nghiên cứu mở rộng về khả năng tồn tại và dự án đề xuất

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nghiên cứu khả thi nên được thực hiện để làm rõ và xác định lại các đặc điểm của các dự án. Viettonkin sẽ tiến hành nghiên cứu sâu rộng về khả năng tồn tại và dự kiến ​​thành công có thể đạt được của dự án. Chúng tôi sẽ xác định và hiểu các yêu cầu kinh doanh thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu và phỏng vấn khách hàng.

Ngoài ra, một số phân tích cũng nên được thực hiện như tỷ lệ chi phí lợi ích và lợi tức đầu tư dự kiến. Giai đoạn này phải được thực hiện triệt để và Viettonkin tin rằng với sự thấu hiểu và phân tích đáng tin cậy của chúng tôi, dự báo chính xác sẽ dẫn đến sự chuẩn bị tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Điểm nhìn

Chung

Xâm nhập thị trường Việt Nam qua nhượng quyền thương mại – những điều cần lưu ý?

Nhượng quyền thương mại là hình thức phổ biến được nhiều doanh nghiệp nước ngoài sử dụng để xâm nhập vào thị trường Việt Nam. ...

Đọc thêm
Chung

Xâm nhập thị trường việt nam qua hình thức liên doanh – những điều cần lưu ý?

Liên doanh là một trong những hình thức được các đơn vị nước ngoài lựa chọn để đầu tư vào thị trường Việt Nam. Cùng ...

Đọc thêm
Pháp lý

Thuê lao động tại việt nam, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì?

Thuê lao động và tuân thủ các điều khoản lao động tại Việt Nam là một vấn đề khiến các nhà đầu tư nước ngoài ...

Đọc thêm
Kinh Doanh

Hướng dẫn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Hiện tại có nhiều doanh nghiệp mở văn phòng đại diện tại Việt Nam phục vụ cho việc kinh doanh. Theo thống kê, hiện tại ...

Đọc thêm
Chúng tôi giúp bạn phát triển như thế nào? Hãy cùng hợp tác