Giải pháp

Luật lao động

Cung cấp cho bạn những hỗ trợ cần thiết để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc làm

Giải pháp

Luật lao động

Cung cấp cho bạn những hỗ trợ cần thiết để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc làm

Giải pháp

Luật lao động

Cung cấp cho bạn những hỗ trợ cần thiết để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc làm

Nhiệm vụ của chúng tôi

Luật việc làm luôn là một vấn đề phức tạp trong việc cân bằng các quyền và nghĩa vụ mà người sử dụng lao động và người lao động đối với nhau.

Tuy nhiên, bất kể vị trí của bạn và bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các tổ chức quốc tế và các tổ chức địa phương để đạt được sự cân bằng này thông qua việc cải thiện pháp luật liên tục; Pháp luật Lao động địa phương sẽ vẫn là một chủ đề nhạy cảm, mở ra cho nhiều cách hiểu khác nhau. Kết quả là, không có lời khuyên của chuyên gia, bạn có thể thấy mình liên quan đến nhiều mâu thuẫn với nhân viên hiện tại hoặc trước đây, hoặc thậm chí tệ hơn, với các tổ chức địa phương.

Viettonkin Consulting cung cấp cho bạn tất cả các hỗ trợ cần thiết để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc làm trước khi quá muộn và do đó tránh tiếp xúc với bất kỳ thiệt hại tài chính hoặc pháp lý nào.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients