Giải pháp

Kiểm toán nội bộ

Thiết kế chương trình kiểm toán nội bộ chiến lược với các khuyến nghị phù hợp

Giải pháp

Kiểm toán nội bộ

Thiết kế chương trình kiểm toán nội bộ chiến lược với các khuyến nghị phù hợp

Giải pháp

Kiểm toán nội bộ

Thiết kế chương trình kiểm toán nội bộ chiến lược với các khuyến nghị phù hợp

Nhiệm vụ của chúng tôi

Hiện nay, bộ phận kiểm toán nội bộ được công nhận là trụ cột quan trọng hơn bao giờ hết trong việc nâng cao cấu trúc hoạt động tổng thể của tổ chức. Cuộc đua hướng tới sự hoàn hảo trong kiểm toán nội bộ không còn giới hạn trong việc tập trung vào báo cáo tài chính, mà còn tập trung vào phương pháp kiểm tra các quy trình và kiểm soát báo cáo tài chính của kiểm toán viên.

Cùng với thị trường ngày càng biến động và phức tạp, kiểm toán nội bộ cũng đòi hỏi những hiểu biết sâu sắc và giá trị nhiều hơn sự bảo đảm, đặc biệt là trong các lĩnh vực được xác định có rủi ro tiềm ẩn, giám sát thực hiện chiến lược, hoạt động kinh doanh và áp dụng phân tích. Những kỳ vọng mới và ngày càng gia tăng này đặt ra nhiều thách thức cho các bộ phận kiểm toán nội bộ ngày nay.

Thấu hiêu điều đó, Viettonkin luôn luôn khuyến khích các kiểm toán viên của mình không ngừng trau dồi bản thân nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm toán nội bộ đối với khách hàng. Chúng tôi sẽ thiết kế các chương trình kiểm toán nội bộ chiến lược, thực hiện đánh giá kỹ lưỡng về chất lượng và chức năng của các hệ thống kiểm soát nội bộ, báo cáo kết quả và đưa ra các khuyến nghị độc lập và phù hợp, và đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp tại chỗ.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients