Giải pháp

Kiểm toán báo cáo tài chính

Giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng độ tin cậy và tính minh bạch

Giải pháp

Kiểm toán báo cáo tài chính

Giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng độ tin cậy và tính minh bạch

Giải pháp

Kiểm toán báo cáo tài chính

Giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng độ tin cậy và tính minh bạch

Nhiệm vụ của chúng tôi

Kiểm toán là nền tảng cho thị trường vốn hiệu quả. Kiểm toán báo cáo tài chính với độ tin cậy cao sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo sự tin tưởng vào thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho cho các nhà đầu tư, tín dụng và các bên liên quan khác theo các yêu cầu luật định.

Trong phạm vi tổ chức, kiểm toán báo cáo tài chính giúp ban giám đốc và các cán bộ quản lý có cái nhìn sâu sắc về vị thế của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai, và những rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt. Vậy, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào? Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để cung cấp thông tin cho khách hàng mọi lúc về sự thay đổi môi trường kinh doanh có thể ảnh hưởng đến tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính.

Các chuyên gia kiểm toán giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi bảo đảm rằng báo cáo tài chính của công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán và phù hợp với tính chất hoạt động của công ty và quyền tài phán để đưa ra các tư vấn thẳng thắn, ngắn gọn và phù hợp.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients