Giải pháp

Kiện tụng thuế

Giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn cho vụ kiện tụng thuế

Giải pháp

Kiện tụng thuế

Giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn cho vụ kiện tụng thuế

Nhiệm vụ của chúng tôi

Cân nhắc về thuế (đặc biệt là liên quan đến đầu tư ban đầu) thường tác động đáng kể đến hình thức và khả năng tồn tại của một giao dịch hoặc đầu tư dự tính. Lời khuyên của chúng tôi luôn được dựa trên luật dân sự, quy định, ngoại hối và các khía cạnh khác, có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp thực tế và thương mại cho khách hàng của chúng tôi.

Kiện tụng và tranh chấp kinh doanh phức tạp là một rủi ro ngày càng tăng đối với các tập đoàn trên toàn thế giới. Họ có khả năng phá vỡ hoạt động kinh doanh, gây tổn hại danh tiếng và tạo ra chi phí đáng kể. Tư vấn pháp lý nội bộ và bên ngoài đóng vai trò quan trọng, nhưng các chuyên gia khác cũng có thể cần thiết để ảnh hưởng đến kết quả. Các chuyên gia tư vấn tranh chấp và tranh chấp có kinh nghiệm, hiệu quả có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và rõ ràng có giá trị để giúp quản lý rủi ro, tạo ra giá trị và hiệu suất năng lực.

Điểm nhìn

Tư vấn CNTT / Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số đã trở thành mốt thịnh hành ở Việt Nam trong những tháng qua, nhưng bạn có biết chính xác đòi hỏi những ...

Đọc thêm
Tin tức

“HẠNH PHÚC LÀ LAN TOẢ YÊU THƯƠNG” – CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VIETTONKIN

Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương là đơn vị đầu ngành về Huyết học – Truyền máu, cung cấp dịch vụ khám – chữa ...

Đọc thêm
Chung

Đặt mục tiêu dài hạn trong tương lai

1. Tại sao cần phải đặt mục tiêu Mục tiêu là gì? Đó là cái đích mà mỗi người đặt ra để đạt được trong ...

Đọc thêm
Pháp lý

BÀN ĐẠP KHỞI NGHIỆP: PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP 101

BÀN ĐẠP KHỞI NGHIỆP: PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP 101 Những vấn đề pháp lý cần quan tâm với startup và nhà đầu tư Bạn có ...

Đọc thêm
Chúng tôi giúp bạn phát triển như thế nào? Hãy cùng hợp tác