Giải pháp

Điều tra

Khôi phục và củng cố vững chắc danh tiếng vì sự bền vững

Giải pháp

Điều tra

Khôi phục và củng cố vững chắc danh tiếng vì sự bền vững

Giải pháp

Điều tra

Khôi phục và củng cố vững chắc danh tiếng vì sự bền vững

Nhiệm vụ của chúng tôi

Sự trung thực là một yêu cầu bắt buộc trong kinh doanh. Thành công của một doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng duy trì sự trung thực trong hoạt động, thể hiện sự tôn trọng với môi trường pháp luật và giữ chữ tín. Dịch vụ điều tra của chúng tôi không chỉ giúp doanh nghiệp khôi phục danh tiếng trong kinh doanh mà còn củng cố vững chắc danh tiếng của doanh nghiệp.

Sự trung thực là cốt lõi trong dịch vụ của chúng tôi, nó thúc đẩy các kênh thông qua tư vấn, quyết định và hành động của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ với chất lượng đẳng cấp quốc tế cho các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp, giúp các doanh nghiệp xác định chi phí và rủi ro trong việc tuân thủ thực thi các điều luật mới, giảm thiểu và giải quyết rủi ro, phát hiện và ngăn chặn mọi khả năng về gian lận, lãng phí, lạm dụng và các hành vi sai trái khác dù là nhỏ nhất, điều tra kỹ lưỡng các vấn đề và giải quyết tranh chấp…

Chúng tôi không chỉ giúp khách hàng biến thách thức trở thành cơ hội, mà còn giúp họ có thể phát triển vượt bậc trong tương lai không xa. Nhưng gì chúng tôi làm được chính là chìa khóa cho sự thay đổi một cách toàn diện, góp phần tăng khả năng phục hồi, lợi ích lâu dài và bền vững cho mọi khách hàng mà chúng tôi có vinh dự được cộng tác.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients