Giải pháp

Dịch vụ Thư ký Doanh nghiệp

Giúp bạn quản lý tất cả các dịch vụ thư ký của công ty bạn cần

Giải pháp

Dịch vụ Thư ký Doanh nghiệp

Giúp bạn quản lý tất cả các dịch vụ thư ký của công ty bạn cần

Giải pháp

Dịch vụ Thư ký Doanh nghiệp

Giúp bạn quản lý tất cả các dịch vụ thư ký của công ty bạn cần

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trong các dịch vụ thư ký doanh nghiệp, Viettonkin sẽ phục vụ khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của một thư ký bao gồm:

  • Soạn lập tất cả các tài liệu liên quan đến hoạt động góp vốn, cổ phần…
  • Sắp xếp và xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết cho các tổ chức; giúp khách hàng theo dõi và nhắc nhở về lịch trình.
  • Tiến hành chuẩn bị các tài liệu (như thông báo, thông báo cuộc họp, chương trình họp và nội dung cuộc họp)
  • Tham dự cuộc họp với tư cách là thư ký để soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết trong các cuộc họp theo yêu cầu.
  • Hỗ trợ tìm kiếm và thuê địa điểm và quản lý các địa điểm đã đăng ký của khách hàng Viettonkin.
  • Hỗ trợ nghiên cứu thông tin, tài liệu pháp lý và cập nhật tài liệu pháp lý theo các lĩnh vực chung;
  • Thực hiện cả thủ tục và sửa đổi để đăng ký kinh doanh như đăng ký thành lập công ty con, văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi vốn điều lệ hoặc trụ sở chính, v.v.
  • Tham khảo ý kiến ​​khách hàng về các vấn đề về thuế, hóa đơn xảy ra hàng tháng, hàng quý, năm, các hợp đồng mua bán và dự thảo, hợp tác kinh doanh, trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào với khách hàng cũng như các đối tác của chúng tôi.
  • Tư vấn cho khách hàng về tất cả các hoạt động để mở rộng hoạt động kinh doanh của họ như M&A, mở rộng thị phần bằng đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập văn phòng chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện, v.v.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients