Giải pháp

Dịch vụ Quản lý

Cung cấp cho bạn dịch vụ để quản lý các dịch vụ hành chính xuất sắc

Giải pháp

Dịch vụ Quản lý

Cung cấp cho bạn dịch vụ để quản lý các dịch vụ hành chính xuất sắc

Giải pháp

Dịch vụ Quản lý

Cung cấp cho bạn dịch vụ để quản lý các dịch vụ hành chính xuất sắc

Nhiệm vụ của chúng tôi

Sau một số bước khởi đầu để thiết lập sự hiện diện ở quốc gia mới, sự thôi thúc hoàn thành các hoạt động hành chính thực sự rất cao bởi vì các hoạt động này sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là đối với các doanh nhân nước ngoài. Thừa nhận rằng Viettonkin đã phát triển gói hành chính có chứa các tài liệu và hành động dưới đây:

  • Duy trì và quản lý các tài liệu nội bộ của công ty khách hàng, bao gồm các tài liệu pháp lý của các công ty con, chi nhánh, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, con dấu, điều lệ, quy định quản lý nội bộ, biên bản họp, nghị quyết, đăng ký cổ đông/đăng ký thành viên, văn bằng/chứng chỉ/giấy phép , bản cáo bạch (đối với công ty chứng khoán), báo cáo của ban kiểm soát, kết luận của cơ quan kiểm tra, kết luận của tổ chức kiểm toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, thư từ và các tài liệu hành chính khác của doanh nghiệp;
  • Dịch tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại; thực hiện sao chép, công chứng văn bản hành chính doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Các công việc hành chính khác cũng sẽ được thực hiện theo các yêu cầu cụ thể của khách hàng của chúng tôi.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients