Giải pháp

Bảo đảm rủi ro

Biến rủi ro thành bàn đạp cho hiệu quả chiến lược

Giải pháp

Bảo đảm rủi ro

Biến rủi ro thành bàn đạp cho hiệu quả chiến lược

Giải pháp

Bảo đảm rủi ro

Biến rủi ro thành bàn đạp cho hiệu quả chiến lược

Nhiệm vụ của chúng tôi

Các doanh nghiệp, dù quy mô lớn hay nhỏ, toàn cầu hay địa phương, đều vô cùng thận trọng khi đối mặt và giải quyết rủi ro nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị kinh doanh. Bảo đảm rủi ro đặc biệt đòi hỏi sự phối hợp giữa các tổ chức để biến các vấn đề trở ngại và thay đổi trong kinh doanh trở thành cơ hội, do vậy, nhiều công ty thấy vô cùng vất vả để lường trước được mọi nguy cơ trong quá trình hoạt động.

Lĩnh vực bảo đảm rủi ro cụ thể có lẽ nên được mô tả bằng từ ‘đa dạng’, điều này có nghĩa là chúng tôi làm việc với các khách hàng đến từ các khu vực địa lý khác nhau, có tính chất và mục tiêu kinh doanh khác nhau, và tất nhiên, chúng tôi có biện pháp khác nhau trong việc giải quyết rủi ro, bất kể là tổ chức, công nghệ hay CNTT. Viettonkin sẽ thiết lập quy trình quản lý rủi ro trong tương lai cho tất cả khách hàng. Nói cách khác, khi khách hàng đặt niềm tin vào chúng tôi, cũng chính là đặt niềm tin vào phương pháp giúp họ nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, thay đổi từ đơn giản là đáp ứng các yêu cầu rủi ro và tuân thủ sang biến rủi ro thành bàn đạp cho hiệu quả chiến lược.

Điểm nhìn

Chung

Mulberry Learning – Giáo dục mầm non tiên phong trong thời đại mới

Giáo dục mầm non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ những nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của ...
Đọc thêm
Chung

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nhận quyền đối với thương hiệu giáo dục mầm non nhượng quyền

Nhượng quyền giáo dục mầm non đang trở nên ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về phương pháp giảng dạy, cùng với chất ...
Đọc thêm
Chung

Giáo dục mầm non – lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm nay đạt ...
Đọc thêm
Kinh Doanh

Triển vọng ngành công nghiệp phụ trợ

Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Theo Vụ Công nghiệp Bộ Công Thương (MIT), Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất, gia ...
Đọc thêm

Download our Latest Ebook about Real Estate and Property!

Real estate holds a pivotal position in the development of a country, not only via the spillover impacts on other economic sectors such as construction, manufacturing, tourism, finance and banking etc. but also affecting the social dynamic by mobilizing the residency and infrastructure system. Foreign direct investment in real estate (RFDI) in Vietnam has a long running history and is unique in that it is largely dominated by the private sector compared to other industries which usually still have a rather large Government involvement. International capital has consistently been selecting real estate as the destination of choice, given that RDI has always been in the top 2 and 3 for volume inflow over the last 10 years, even throughout extremely turbulent periods such as COVID-19, per the General Statistics Office of Vietnam’s (GSO) data. Find out more in this ebook edition.

Tải cuốn ebook mới nhất về nền kinh tế số Việt Nam!

The digital economy of Vietnam has been fueled and accelerated by the global digital trends and the pandemic Covid-19. The movement of digital transformation is underway in every corner of Vietnamese life, strongly influencing the way people do things. Digital economy is the future of the Vietnam economy. Realizing the potential of the digital economy, the Vietnam government has issued policies, guidelines and created legal frameworks to support and further enhance this economy. In this ebook edition, the digital economy is looked at from different angles. Perspectives from the key elements comprising Vietnam digital economy are examined and discovered.

Our Happy Clients