Định cư

Chương trình Visa Khởi nghiệp Liên bang

Trường Lăng

May 17, 2019

Về chương trình

Chương trình Visa Khởi nghiệp Liên bang của Canada đăt ra để chiêu mộ các công ty nước ngoài đổi mới có thể tạo ra những công việc mới và điều hướng sự phát triển kinh tế ở Canada thông qua hỗ trợ của một tổ chức được chỉ định.

Tối đa năm công dân nước ngoài có thể đăng ký lấy tư cách thường trú nhân như một thành viên của doanh nghiệp theo Chương trình Visa Khởi nghiệp

Các yêu cầu

Để đạt đủ điều kiện, những người đăng ký Visa Khởi nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu về tiếng Anh hoặc Pháp (CLB 5 ở tất cả các kỹ năng);
  • Có đủ tài chính để định cư ở Canada;
  • Có kế hoạch định cư ở thành phố khác ngoài Thành phố Quebec;
  • Thông qua miễn trừ an ninh và y tế của Canada;
  • Chứng minh doanh nghiệp được hỗ trợ bởi một tổ chức được chỉ định (các doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần hoặc các vườn ươm doanh nghiệp được liệt kê), và
  • Cho thấy doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về quyền tự chủ.
Chúng tôi giúp bạn phát triển như thế nào? Hãy cùng hợp tác